queanh's Recent Activity

  1. queanh đã trả lời vào chủ đề CAO DÁN GIA TRUYỀN ĐẶC TRỊ - TẮC TIA SỮA - ÁP XE - U XƠ VÚ - MỤN NHỌT!.

    "DẠ TÂM ĐAN - THUỐC NAM GIA TRUYỀN" KHỎI BỆNH MÀ GIÁ BẰNG VÀI BỮA ĂN SÁNG Top 10 thương hiệu sản phẩm nối tiếng ĐNA...

    23/5/17 lúc 03:53
  2. queanh đã trả lời vào chủ đề CAO DÁN GIA TRUYỀN ĐẶC TRỊ - TẮC TIA SỮA - ÁP XE - U XƠ VÚ - MỤN NHỌT!.

    "Dạ Tâm Đan" Thuốc nam gia truyền chữa bệnh Dạ Dày Đồng chí đồng nghiệp do làm công tác giảng dạy nên hay phải đi tiếp khách nên bị đau...

    22/5/17 lúc 04:01